PRESSMEDDELANDE: EU måste ta sitt ansvar på allvar och förebygga våld mot kvinnor

19 April 2018

Strasbourg 19 April 2018

PRESSMEDDELANDE: EU måste ta sitt ansvar på allvar och förebygga våld mot kvinnor

Idag antog Europaparlamentet en resolution om genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern, European Protection Order – EPO. Soraya Post från Feministiskt Initiativ är medföredragande för den här resolutionen och har följt upp arbetet med genomförandet av den europeiska skyddsordern för att se om den uppfyller sitt mål.

EPO berättigar att en skyddsåtgärd som utfärdats i ett EU-land ska kunna följa med, om de skyddsbehövande flyttar eller reser till ett annat EU-land. Dessa skyddsåtgärder är livsavgörande för individer som utsatts för interpersonellt våld dvs det våld som förekommer inom olika slag av relationer mellan människor, som familjen och parförhållandet.

Även om skyddsåtgärder skulle kunna tillämpas på vem som helst som behöver skydd tillämpas sådana åtgärder i praktiken mestadels för att skydda kvinnor i fall med anknytning till våld i nära relationer eller våld i hemmet, trakasserier, stalkning eller sexuella övergrepp.

Den 11 januari 2011 trädde direktivet om den europeiska skyddsordern i kraft och medlemsstaterna var skyldiga att införliva direktivets bestämmelser i sin nationella lagstiftning senast den 11 januari 2015. Irland och Danmark är inte bundna av lagstiftningen om den europeiska skyddsordern.

Resolutionen visar att EU-kommissionen inte har kontrollerat om EPO genomförts fullt ut av medlemsstaterna. Soraya Post och hennes medföredragande beställde en Europeisk implementeringsanalys under arbetets gång och resultaten var chockerande. Endast sju EPO har utfärdats av medlemsstaterna i hela EU sedan 2015. Detta verkar inte realistiskt med tanke på att det år 2010 uppskattades att fler än 100 000 (118 000) kvinnor som är bosatta i EU omfattades av skyddsåtgärder med anknytning till könsrelaterat våld.

Resolutionen uppmanar EU-kommissionen och medlemsstaterna att se till att informationen om EPO verkligen når offer för våld, aktörer inom icke-statliga organisationer och myndigheter som arbetar med dessa frågor.

Soraya Post, Feministiskt Initiativ: “Det faktum att bara sju personer har ansökt om en europeisk skyddsorder, när det finns fler än 100 000 kvinnor som är bosatta i EU som omfattas av nationella skyddsåtgärder, visar att EU-kommissionen och medlemsstaterna har misslyckats med sin uppgift att informera och skydda sina medborgare. Detta visar på en försummelse från EU-kommissionen och från medlemsstaterna i fråga om mänsklig säkerhet, och särskilt när det gäller mäns våld mot kvinnor. Med Metoo rörelsen har vi sett att många kvinnor har lidit i det dolda, var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Det är dags att EU tar sitt ansvar på allvar och arbetar aktivt med att stoppa våld mot kvinnor. Vi måste ändra EU:s säkerhetspolitiska agenda till att handla om och prioritera mänsklig säkerhet samt förebyggandet av könsbaserat våld.”

 

Länkar

 

 

 

Presskontakt

Zeynep Karasin, kommunikationsansvarig

EU-parlamentariker Soraya Posts kontor

Mail [email protected]

 

Soraya Post är romsk aktivist och den första EU-parlamentarikern från ett ideologiskt anti-rasistiskt och feministiskt parti, Feministiskt Initiativ. Hon är medlem i progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D- gruppen) i EU-parlamentet och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) samt i underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI). I S&D-gruppen är Soraya talesperson för Romafrågor och koordinator för DROI, underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU. https://feministinitiative.eu