Soraya Posten #11 – Religionsfrihet för alla

27 April 2018

Den här veckan var jag på utskottsmöten i EU-parlamentet i Bryssel.

På onsdagen hade vi ett seminarium i EU-parlamentet om hur EU:s medlemsstater begränsar muslimska kvinnors klädsel. Enligt en ny rapport av NGO:n Open Society Foundations har en tredjedel av EU:s medlemsstater ett nationellt eller regionalt förbud om muslimska kvinnors klädsel. Nästan hälften av alla EU länderna har även ett slöjdförbud eller förbud mot huvudduk i den privata eller offentliga sektorn.

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och ska gälla för alla. Att förbjuda religiösa symboler som slöja har en negativ och oproportionerlig effekt på muslimska kvinnor som redan är en grupp som är diskriminerade i Europa, då de är både kvinnor och en religiös minoritet. Religiösa symboler som slöja är individens val – varken staten eller andra människor har rätt att bestämma över kvinnors kroppar, klädsel eller tro.

Här hittar du rapporten Restrictions on Muslim Women’s Dress in the 28 EU Member States

Vi spelade också in en video om rapporten efter seminariet, den hittar du på min Facebook sida