FEMINIST RESPONSES TO GROWING NATIONALISM IN THE EUROPEAN UNION

17 May 2018

I den nyligen genomförda studien Feministiska svar på växande nationalism i Europa, författad av Christina Wassholm presenteras exempel på hur den växande nationalismen påverkar kvinnors rättigheter i EU. Den visar hur utrymmet för människorättsaktivister och feminism i Europa har krympt men också hur ett feministiskt svar på den växande nationalismen i EU för närvarande håller på att ta form.

Klicka nedan för att läsa studien

FEMINIST RESPONSES TO GROWING NATIONALISM IN THE EUROPEAN UNION

Feminist responses to growing nationalism in the European Union, by Christina Wassholm.

This study talks about the shrinking space for human rights activists especially women rights activists in Europe, and how a feminist response to the growing nationalism in the EU is currently taking shape.

It is commissioned by Soraya Post, member of the European Parliament, Swedish Feminist Initiative (F!), Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament. Click on the link above to read it.