Soraya Posten #15: Feminister i EU-parlamentet

8 June 2018

Den här veckan började med en massa intressanta möten i EU-parlamentet i Bryssel. På tisdag morgon träffade jag representanter från Kvinna till Kvinna och på eftermiddagen träffade jag representanter från Förbundet Sveriges Dövblinda. De var i EU-parlamentet för en konferens om dövblindtolkning och kommunikation och arbetar just nu på en resolution som de vill att EU-parlamentet ska anta som handlar bland annat om rätten till professionella dövblindtolkar och lika tillgång till kommunikation inom EU.

Dövblindtolkning är en förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna uppnå full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället. Detta är en väldigt viktig fråga för mig och Feministiskt initiativ, vi vill att människor ska kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet.

På onsdag anordnade jag tillsammans med andra Europaparlamentariker, bland annat Fredrick Federley (C), ett event till stöd för de utsatta HBTQIA+ personerna i Tjetjenien. Det har nu gått ett år sedan förföljelsen av homosexuella män ägde rum i Tjetjenien. Syftet med eventet var bland annat att uppmärksamma det inträffade och visa sitt stöd till de utsatta och de HBTQIA+ organisationer som varit involverade i fallet.

Med på eventet var Bjorn van Roozendaal, programdirektör på ILGA-Europe, den europeiska organisationen för HBTQIA+ personers rättigheter, Igor Kochetkov, direktör för det ryska HBTQIA+ nätverket, Tatiana Lokshina, Programdirektör för Ryssland på Human Rights Watch. Med på mötet fanns även ett videovittnesmål från Maxim Lapunov som var en av de som låstes in och torterades av polisväsendet.

Som människorättsaktivist och feminist kan jag inte acceptera förföljelse av och hat mot HBTQIA+ personer, vart det än inträffar i världen. Situationen i Tjetjenien är oacceptabel och jag kräver upprättelse för offren. Jag vill att alla HBTQIA+ personer som flyr från Tjetjenien beviljas asyl inom EU. Tystnad är inte ett alternativ, vi måste stå upp mot hatet tillsammans. Här kan du läsa hela mitt tal (på engelska).

På torsdag anordnade jag ett event i EU-parlamentet om intersektionell feminism. Intersektionalitet är ett hjälpmedel för att kunna se och förstå hur olika former av diskriminerade maktordningar samverkar i ett samhälle. Att se att olika diskrimineringar hänger ihop, samverkar och förstärker varandra. Kvinnohat, rasism och homofobi och diskriminering utifrån funktionalitet har samma grund. Vi i Feministiskt initiativ har som utgångspunkt att maktordningar samverkar och att vi vill bekämpa alla de maktordningar som står i vägen för jämlikhet.

Bland talarna på eventet hade vi:

– Julie Pascoet som arbetar på European Network Against Racism – ENAR. Hon pratade om hur muslimska kvinnor i Europa drabbas av flerfaldig diskriminering då de är kvinnor och från religiös och etnisk minoritet.

– Dr Emilia Roig som arbetar på Center for Intersectional Justice. Hon berättade om hur viktigt det är med intersektionell analys i politiken för att förstå hur olika diskrimineringar är kopplade med varandra och hur de förstärker varandra.

– Tove Fahlgren som är en feministisk queersamisk aktivist och en av projektledarna för Queering Sápmi och en av grundarna av Sápmi Pride. Hon berättade om sina erfarenheter och tankar kring att vara queer och same i Sverige.

– Michaela Dragan som är skådespelerska, dramatiker och grundaren av Giuvlipen en romsk feministteater i Rumänien. Deras pjäser visar romernas situation i Rumänien ur ett intersektionellt perspektiv och tar upp ämnen som oftast inte diskuteras såsom romska HBTQIA+ personers liv och romska kvinnors sexualitet.

På min Facebook sida kan du också se mitt samtal som jag hade med de feministiska talarna efter eventet – klicka här (videon är på engelska)