Förbindelserna mellan EU och Nato

13 June 2018

Idag röstade EU-parlamentet JA till betänkandet om förbindelserna mellan EU och Nato

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ, röstade NEJ till betänkandet.

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ säger:

” Vi feminister säger NEJ till Nato! EU behöver inte stärka förbindelserna med Nato, tvärtom. Jag kan inte acceptera att den förlegade militarismen – den som prioriterar militära allianser, ökade utgifter för försvarsbudgetar samt leder till spänningar mellan länder – fortsätter. Som feminist och pacifist vill jag ändra EU:s säkerhetspolitik till en feministisk säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet i centrum. För en säkrare värld måste vi investera i konfliktförebyggande arbete, medling och militär nedrustning. EU ska vara ett fredsprojekt, inte ett militärt projekt.”