Istanbulkonventionen

13 June 2018

I morse diskuterade Europaparlamentet i plenarsession det aktuella läget för Istanbulkonventionen. För exakt ett år sedan undertecknade EU Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade ”Istanbulkonventionen”. Istanbulkonventionen är det första heltäckande juridiskt bindande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen erkänner våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Dock har 10 EU-medlemsstater ännu inte ratificerat Istanbulkonventionen, dessa är: Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Slovakien och Storbritannien.

Jag tycker att det är en skam att vissa regeringar inom EU fortfarande inte har ratificerat Istanbulkonventionen, detta visar att de inte bryr sig om våld mot kvinnor och jämställdhet. Det finns nationalistiska och högerextrema regeringar i Europa som fortfarande inte vill acceptera att män och kvinnor är lika mycket värda och att de ska ha samma rättigheter och ansvar.

Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Istanbulkonventionen är ett av de viktiga normgivande instrumenten som vi har i kampen för jämställdhet. Det är det mest genomgripande internationella fördraget och det första rättsligt bindande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och som förbinder undertecknande parter att genomföra åtgärder för att skydda offren, straffa förövarna och förhindra dessa brott.