EU-parlamentet antar strategi för att bekämpa barnäktenskap globalt

4 July 2018

Strasbourg 4 juli 2018

PRESSMEDDELANDE: EU-parlamentet antar strategi för att bekämpa barnäktenskap globalt

Idag antog EU-parlamentet resolutionen om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. Enligt FN:s uppskattningar lever nästan 700 miljoner kvinnor och 150 miljoner män i tvångsäktenskap som ingicks innan de var myndiga. Barnäktenskap är fortfarande ett problem som på ett oproportionerligt sätt drabbar unga flickor. Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ, är skuggföredragande för den här resolutionen.

Soraya Post, Feministiskt Initiativ säger: “Vi i Feministisk Initiativ har länge krävt ett totalförbud mot barnäktenskap och presenterat konkreta förslag för hur arbetet för att motverka alla former av förtryck och våld kan intensifieras. I EU-parlamentets resolution som antogs idag kräver vi att minimiåldern för äktenskap ska sättas till 18 år inom EU och resten av världen.

Barnäktenskap är ett globalt problem, det drabbar både flickor och pojkar men överväldigande fler flickor. Det är allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och en överträdelse av de berörda barnens grundläggande rättigheter, som samtycke och rätten att bestämma över sin egen kropp och mentala hälsa. Det är viktigt att ta itu med de många orsakerna till barnäktenskap som ojämlikhet mellan kvinnor och män, fattigdom, svaga politiska och juridiska skydd samt bristande respekt för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter, hälsa samt välbefinnande.

EU måste bekämpa barnäktenskap på nationell, europeisk och internationell nivå och stödja kvinnors och flickors rättigheter globalt. Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att fritt välja sin partner.”

Länk till betänkande om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0187&format=XML&language=SV

 

Presskontakt

Zeynep Karasin, kommunikationsansvarig

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ

Mail [email protected]

 

Soraya Post är romsk aktivist och EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ. Hon är medlem i progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D- gruppen) i EU-parlamentet. Hon är ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE), i underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU (DROI) samt suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET). I S&D-gruppen är Soraya talesperson för Romafrågor och samordnare för DROI, underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU. https://feministinitiative.eu