Omröstning av nya upphovsrättsregler

5 July 2018

Strasbourg, den 5 juli

Uttalande från Soraya Post angående omröstning av nya upphovsrättsregler

Idag röstade EU-parlamentet i plenarsession om Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) kan få inleda förhandlingar med rådet om nya upphovsrättsregler. Majoriteten av ledamöterna röstade NEJ.

Jag röstade också NEJ till detta förslag för att jag tycker att detta förslag är inte tillräckligt tydligt. Det finns för stora tolkningsutrymmen, oklarheter och risker i det nuvarande förslaget, speciellt i den omdebatterade artikel 13 och därför har jag röstat för att detta förslag ska gå tillbaka till utskottet för att omarbetas med nya ändringsförslag i en mer transparent och demokratisk process än vad som skett nu.

Vi i Feministiskt Initiativ tycker självklart att upphovspersoner/kulturskapare måste få skäligt betalt för sin konst och sitt arbete, inte minst det som det som säljs och konsumeras. Vi vill att detta direktiv ska bli ett viktigt steg mot att ge kulturskapare bättre villkor när deras verk används och sprids på nätet och hoppas att detta kommer att vara förslagets fokus när det omarbetas.