Soraya Posten #19: Almedalen och plenarsession i Strasbourg

6 July 2018

Denna vecka började redan på söndag för mig i Almedalen. Jag deltog i två seminarier i Europahusets paviljong. I det första seminariet diskuterade vi EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Vi i Feministiskt Initiativ tycker att den nuvarande främlingsfientliga och militaristiska retoriken om säkerhet distraherar oss från den viktigaste säkerhetsfrågan: mänsklig säkerhet.

Mänsklig säkerhet betyder att se sambandet mellan privat, nationell och internationell säkerhet. Mäns våld mot kvinnor och våld i namn av heder är ett enormt säkerhetsproblem, såväl i samhällen som befinner sig i fred som i konflikt. Vår feministiska säkerhetsanalys har mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Vi strävar efter att successivt ersätta den traditionella nationalistiska säkerhetspolitiken med ett ökat fokus på hållbar fred, kroppslig integritet, samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara oberoende individer i livets alla faser och rum.

Det andra seminariet handlade om hur EU skyddar minoriteters rättigheter. Jag berättade om hur jag arbetar i EU-parlamentet för alla minoriteters rättigheter. Jag har kämpat mot antiziganism, den specifika typen av rasism som riktas mot romer som aktivist hela mitt liv och nu som politiker för Feministiskt Initiativ. Jag vill att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter och leva ett liv fritt från diskriminering.

På måndag morgon pratade jag och Gudrun Schyman om hur Feministiskt initiativ arbetar för ett mer feministiskt och anti-rasistiskt EU. Vi diskuterade hur feministisk politik och organisering kan agera som motkraft till den växande nationalismen i Europa. Du kan läsa mer i studien Feministiska svar på växande nationalism i Europa, författad av Christina Wassholm.

Vi hade en manifestation för ett samhälle som tryggar allas rätt att ta plats på Donners plats i Visby. Normaliseringen av rasism, nationalism och fascism går snabbt. Nazisters tillträde till det offentliga rummet är ett direkt hot mot enskilda personer som hindras från att ta plats, och det är ett stort hot mot vår demokrati. Vi i Feministiskt Initiativ vill göra nazistiskt organisering olaglig!

På kvällen hade vi feministisk mingel och talkshow med mig, Gudrun, Yolanda Bohm och Farida Al-Abani. Vi pratade om metoo-rörelsen med internationella gäster som Sylvana Simons, artist och grundaren av det anti-rasistiska partiet Bij1 i Holland och Catríona Graham, styrelseledamot i Irlands nationella kvinnoorganisation. Samt om den nya samtyckeslagen med Luis Lineo, verksamhetsutvecklare på mediehuset Fanzingo, fd MÄNS ordförande och riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ och Hedda Tingskog som är  valtalesperson för Unga Feminister. Familjen och Ikhana uppträdde och vi hade helt fantastisk kväll!

Nästa dag flög jag till Europaparlamentets officiella säte i Strasbourg för plenarsession. Vi debatterade och röstade om en massa frågor. På onsdag antog EU-parlamentet en strategi för att bekämpa barnäktenskap på nationell, europeisk och internationell nivå samt för att stödja kvinnors och flickors rättigheter globalt. Jag har varit skuggföredragande för den här strategin, vilket innebär att jag har varit med i utvecklingen av resolutionen och arbetat på ändringsförslag och kompromisser med föredragande. Vi Feministiskt initiativ har länge krävt ett totalförbud mot barnäktenskap och presenterat konkreta förslag för hur arbetet för att motverka alla former av förtryck och våld kan intensifieras. I EU-parlamentets resolution som antogs idag kräver vi att minimiåldern för äktenskap ska sättas till 18 år inom EU och resten av världen. Du kan läsa mer här.

EU-parlamentet antog även rapporter som jag hade lagt ändringsförslag på, bland annat EU-parlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e session – där jag fick in text som handlar om hur viktigt det är att utforma politik från ett intersektionellt och feministiskt perspektiv. Jag fick även in text i EU-parlamentets resolution om klimatdiplomati om hur viktigt det är med en människorättsbaserad klimatpolitik som klargör att ansvaret för att skapa hållbara samhällen främst ligger på politiker som har medlen för att skapa klimatmässigt hållbar politik. Samt i resolutionen om kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi. EU och alla medlemsstater måste fortsätta att arbeta för att garantera urbefolkningarnas rättigheter och sociala delaktighet i Europa, framför allt i fråga om samerna, och erkänner den viktiga roll som lokala aktivister och människorättsförsvarare har i detta avseende. Allt detta är resultaten av feministiskt politik, vi feminister gör skillnad i EU!

På onsdag kväll hade vi en debatt i EU-parlamentet om Italiens nya högerextrema inrikesminister Matteo Salvinis förslag om att upprätta ett register över romer i Italien för att fördriva dem ur landet. Detta är vad vi kan förvänta oss av en högerextrem och främlingsfientlig regering. Dessa regeringar lämnar människor åt sitt öde ute i havet. Dessa regeringar attackerar och exkluderar alla som inte passar i deras rasistiska mall. Dessa regeringar sprider rädsla, hat och våld. Vi har redan bevittnat konsekvenserna av deras politik, men det verkar som om vårt europeiska minne är kort. Vi alla står inför ett vägval nu – vi måste bestämma om vi vill leva i ett öppet demokratiskt samhälle eller om vi vill leva i ett Europa där vi låter rasismen frodas? Du kan lyssna på mitt tal här.

Den sista dagen i Strasbourg röstade EU-parlamentet i plenarsession om EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) kan få inleda förhandlingar med rådet om nya upphovsrättsregler. Majoriteten av ledamöterna röstade NEJ. Jag röstade också NEJ till detta förslag för att jag tycker att detta förslag är inte tillräckligt tydligt. Det finns för stora tolkningsutrymmen, oklarheter och risker i det nuvarande förslaget, speciellt i den omdebatterade artikel 13 och därför har jag röstat för att detta förslag ska gå tillbaka till utskottet för att omarbetas med nya ändringsförslag i en mer transparent och demokratisk process än vad som skett nu. Vi i Feministiskt Initiativ tycker självklart att upphovspersoner/kulturskapare måste få skäligt betalt för sin konst och sitt arbete, inte minst det som det som säljs och konsumeras. Vi vill att detta direktiv ska bli ett viktigt steg mot att ge kulturskapare bättre villkor när deras verk används och sprids på nätet och hoppas att detta kommer att vara förslagets fokus när det omarbetas.

Foto: Debatt i Europahusets paviljong i Almedalen om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Foto: Feministisk mingel och talkshow i Almedalen