Uttalande från Soraya Post om omröstningen av förslaget för nya upphovsrättsregler

12 September 2018

UPPDATERING, Bryssel den 20 september, här hittar du en längre förklaring till varför jag röstade för detta förslag https://feministinitiative.eu/2018/09/20/omrostningen-av-eu-parlamentets-position-pa-eus-nya-upphovsrattsregler/

Strasbourg, den 12 september

Idag röstade EU-parlamentet i plenarsession om Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) kan få inleda förhandlingar med rådet om nya upphovsrättsregler. Majoriteten av ledamöterna röstade ja 438 stycken, 226 röstade emot och 39 avstod. Jag röstade ja till detta omarbetade förslag eftersom vi i Feministiskt initiativ tycker att EU:s upphovspersoner/kulturskapare ska få betalt för sitt arbete.

Jag röstade nej till detta förslag i juli för att jag tyckte inte att det var tillräckligt tydligt då. Under tiden förslaget har omarbetats har de frågetecken som jag hade vid omröstningen i juli retts ut. De nya ändringsförslagen har förtydligat de mycket omdebatterade artiklarna 11 och 13.

Just nu gör teknikföretagen/digitala plattformarna stora vinster när kulturskapares verk används och sprids online och kulturskaparna själva får ibland ingen ersättning alls för sitt arbete. Grundprincipen i artikel 13 är att teknikföretagen/digitala plattformarna måste ta ansvar och betala för det innehåll som de sprider, genom ersättning till den eller de som äger upphovsrätten. Detta är viktigt för rättvis ersättning och den kreativa och kulturella sektorns utveckling i Europa.

Innan omröstningen i somras florerade det en mängd rykten om att artikel 13 utgör ett hot mot yttrandefriheten men detta stämmer helt enkelt inte. I detta förslaget har vi balanserat två mänskliga rättigheter – yttrandefriheten och upphovsrätten – mot varandra. Vi i Feministiskt Initiativ står upp för yttrandefriheten och upphovsrätten och i det nya förslaget har ytterligare skrivningar lagts till som syftar till att tydliggöra och säkerställa att fri- och rättigheter skyddas.

Se exempelvis text från:

Vi ser detta förslag som ett viktigt steg mot att ge EU:s kulturskapare rättvisa villkor när deras verk används och sprids på nätet. Feministiskt Initiativ prioriterar kulturpolitiken, det syns i allt från vårt omfattande kulturpolitiska plattform till vår statsbudget, för att vi vet att kulturen är fundamental i en levande demokrati.

Du kan läsa EU-parlamentets pressmeddelande om omröstningen och själva förslaget här Parlamentet antar sin position om nya upphovsrättsregler

 

Presskontakt för Soraya Post

Zeynep Karasin, kommunikationsansvarig

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ

Mejl [email protected]

Tel: + 32 2 28 475 84