Soraya Posten #21: Bli en motkraft till rasism & nationalism!

14 September 2018

Denna vecka kom jag tillbaka till EU-parlamentet efter sommaruppehållet och valet i Sverige.

Feministiskt initiativ tog plats i 13 kommuner, vi finns kvar och vi kommer fortsätta utmana makten! Tyvärr nådde vi inte riksdagsspärren på 4 procent den här gången men det betyder inte att ett stort stöd för en anti-rasistisk feministisk politik inte finns – tvärtom visar våra kommunala framgångar att många vill se Fi-politik i deras vardag.

Här i EU-parlamentet fortsätter jag mitt feministiska och antirasistiska arbete. Denna vecka var väldigt intensiv då det var plenarsession i EU-parlamentet i Strasbourg. Vi debatterade och röstade om många viktiga frågor bland annat antog EU-parlamentet äntligen en resolution om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU.

I onsdags röstade majoriteten av EU-parlamentet ja till att starta artikel 7 processen mot Ungern. Denna process innebär att Ungern kan förlora sin rösträtt inom EU och det är första gången EU-parlamentet har röstat för att inleda en sådan process mot ett medlemsland. Jag röstade för denna resolution för att jag håller med om att den högerextrema regeringen i Ungern har brutit mot EU:s grundläggande värderingar och det är viktigt att EU äntligen markerar att detta inte är rätt. Vi måste stå upp för och skydda frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter för alla.

EU-parlamentet antog även sin position om de nya och mycket omdebatterade upphovsrättsreglerna. Jag röstade ja till detta omarbetade förslag eftersom vi i Fi tycker att EU:s upphovspersoner/kulturskapare ska få betalt för sitt arbete. Jag röstade nej till detta förslag i juli för då tycket jag inte att det var tillräckligt tydligt. Under sommaren omarbetades förslaget och de frågetecken som jag hade vid omröstningen i juli reddes ut. Ytterligare skrivningar har nu lagts till som syftar till att tydliggöra och säkerställa att fri- och rättigheter skyddas. De nya ändringsförslagen har också förtydligat de mycket omdebatterade artiklarna 11 och 13 med åtgärder för att skydda småföretag och yttrandefriheten. Förslaget har också granskats av det rättsliga utskottet och ministerrådets juridiska avdelning som konstaterat att yttrandefriheten inte hämmas. Du kan läsa mer i mitt uttalande på min hemsida.

Under varje plenarsession debatterar vi också och röstar fram resolutioner som handlar om brådskande fall om brott mot mänskliga rättigheter utanför EU så kallade “urgencies”. Den här gången handlade ett av fallen om situationen i Burma/Myanmar. EU-parlamentet antog en resolution där vi kräver att regimen i Burma/Myanmar omedelbart släpper de två fängslade Reutersjournalisterna Wa Lone and Kyaw Soe Oo. Dessa journalister greps för att de gjorde sitt jobb – de granskade ett massmord på män och pojkar från den muslimska folkgruppen rohingya i Rakhineprovinsen i västra Myanmar. Även människorättsorganisationer kräver att reportrarna släpps omedelbart. På min Facebooksida kan du lyssna på mitt tal från plenarsessionen.