Soraya Posten #23: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter

5 October 2018

Denna vecka var det plenarsession i EU-parlamentet i Strasbourg igen. Det var en intensiv vecka full av omröstning och debatter. Vi röstade bland annat för att skärpa kraven på koldioxidutsläpp från nya bilar. Från år 2030 ska utsläppen minskas med 40 procent för nyproducerade bilar. Detta är ett viktigt steg om vi ska nå EU:s miljö- och klimatmål.

På onsdag deltog Rumäniens premiärminister Viorica Dăncilă i en om situationen i landet – övervåld från poliser har ökat den senaste tiden och nya lagförändringar kommer att göra det enklare för politiker att slippa korruptionsanklagelser. Nu till helgen ska Rumänien ha en folkomröstning om att ändra lagar för att stoppa samkönade äktenskap. Dessa lagförändringar är oacceptabla i en demokrati, speciellt i ett EU-land.

Folkomröstningen i Rumänien om samkönade äktenskap diskriminerar mot HBTQI-personer. Alla har rätt att älska och bilda familj med vem de vill, ingen annan har rätt att bestämma över andra människor val. Rumänien måste respektera och skydda rättsstaten, demokratin och mänskliga rättigheter för alla inklusive HBTQI-personer.

De mänskliga rättigheterna skyddas av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna men vi måste aktivt försvara dem mot korrupta, homofobiska,  kvinnofientliga och rasistiska krafter – det är därför vi feminister behövs i Europa.

Jag gjorde även ett uttalande om den tjeckiska presidenten Zemans rasistiska kommentar om romer och kräver en ursäkt och förväntar mig att landets rättsväsende ska agera mot denna antiziganism. De senaste dagarna har hundratals romer i Tjeckien lagt upp foton på själva från sina jobb för att motbevisa presidentens rasistiska uttalande och jag deltog i deras protest mot antiziganismen och hatet genom att lägga upp ett foto på mig själv från min arbetsplats: EU-parlamentet i Strasbourg. Det är här vi i Feministiskt initiativ bedriver feministisk och antirasistisk politik för ett EU där alla människors mänskliga rättigheter respekteras och skyddas.

Under varje plenarsession debatterar vi i EU-parlamentet och röstar fram resolutioner som handlar om brådskande fall om brott mot mänskliga rättigheter utanför EU så kallade “urgencies”. Den här gången handlade ett av fallen om Förenade Arabemiraten och den prisbelönte människorättsaktivisten Ahmed Mansoor som sitter fängslad för att ha publicerat ”falsk information och rykten”. Vi kräver att Förenade Arabemiraten friger Ahmed Mansoor och alla andra människorättsaktivister.

På fredag var jag på prisceremoni i Europahuset i Stockholm för att dela ut det Europeiska medborgarpriset 2018 till Föreningen Fatta! som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Den första juli fick Sverige en samtyckeslag. En lag som säger att allt annat än ett ja är ett nej. Fatta har sedan starten arbetat aktivt för att den skall bli verklighet.

Vi i Feministiskt Initiativ har tillsammans med många andra feminister länge drivit kravet och uppfattning att samtyckeslagen behövs, rätten att få bestämma över sin kropp och få sätta sina egna gränser är en grundpelare i det feministiska arbetet, och vi ser att en samtyckes lag, och ett samtyckestänk i samhället, tillsammans med ökat stöd till brottsoffer, kan leda till fler brott klaras upp men framförallt, att färre sexualbrott sker, inställningen måste ju vara att ingen människa ska kränkas, sexuellt eller på annat sätt.