Anställda i EU-parlamentet lanserar #MeTooEP blogg

9 October 2018

Idag lanserade de anställda i EU-parlamentet #MeToo EP bloggen https://metooep.com/ för att öka allmänhetens medvetenhet om sexuella trakasserier och övergrepp i EU-parlamentet. Offren för sexuella övergrepp kommer att kunna dela sina vittnesmål anonymt på bloggen.

MeTooEP kräver ett fullständigt genomförande av Europaparlamentets resolution om bekämpning av sexuella trakasserier och övergrepp i EU, antagen av en stor majoritet för nästan ett år sedan, den 17 oktober 2017.

MeTooEP kräver:

• Att oberoende experter undersöker arbetet inom de två rådgivande kommittéerna som handlägger klagomål och trakasserier och övergrepp inom Europaparlamentet.
• En obligatorisk utbildning om respekt och värdighet på arbetsplatsen för alla, inklusive ledamöter av Europaparlamentet.
• En “One-stop shop” som behandlar klagomål om sexuella trakasserier och övergrepp som består av oberoende experter, inklusive läkare och jurister.

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ:

“MeTooEP har mitt fulla stöd. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har var tredje kvinna i EU blivit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld sedan femton års ålder och var femte kvinna har utsatts för stalking. Könsmaktsordningen är en övergripande och global struktur och sexuella trakasserier sker i de flesta arbetsplatser. Det är dags att vi stoppar detta och stödjer offren. Lösningen är feministisk politik; stöd till offren, lagar som straffar de skyldiga och preventiva åtgärder som obligatoriska utbildningar. Vi måste även ändra EU:s säkerhetspolitik så att den inbegriper mänsklig säkerhet och förebyggande av könsbaserat våld, som en prioritet”