Soraya Posten #24: Utskottsvecka i Bryssel

11 October 2018

Denna vecka var jag i EU-parlamentet i Bryssel för utskottsmöten både för LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och för DROI, underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU.

På måndag talade jag på en konferens som handlade om integreringen av återvändande flyktingar med särskilt fokus på romer i västra Balkan. I de flesta fallen är det väldigt svårt för de återvändande romerna på grund av den utbredda antiziganismen.  Jag uppmanade EU-kommissionen att ha detta i åtanke när de arbetar med reformer och lösningar.

På tisdag lanserade de anställda i EU-parlamentet #MeTooEP bloggen https://metooep.com/ för att öka allmänhetens medvetenhet om sexuella trakasserier och övergrepp i EU-parlamentet. Offren för sexuella övergrepp kommer att kunna dela sina vittnesmål anonymt på bloggen. MeTooEP kräver ett fullständigt genomförande av Europaparlamentets resolution om bekämpning av sexuella trakasserier och övergrepp i EU, antagen av en stor majoritet för nästan ett år sedan, den 17 oktober 2017. MeTooEP har mitt fulla stöd. Könsmaktsordningen är en övergripande och global struktur och sexuella trakasserier sker i de flesta arbetsplatser. Det är dags att vi stoppar detta och stödjer offren. Lösningen är feministisk politik; stöd till offren, lagar som straffar de skyldiga och preventiva åtgärder som obligatoriska utbildningar.

Jag hade ett möte med representanter från Rädda Barnens Ungdomsförbund för att prata om barnets rättigheter, våld mot barn och förtryck mot romer och funktionsvarierade. De var i Bryssel den här veckan för The European Week of Action of Girls  i samband med den internationella internationella flickadagen den 11 oktober. Flickor är den grupp i världen som har allra minst makt och inflytande. Därför deltog jag i Plan Sveriges kampanj #hennesröst och delade deras röster. Tillsammans kan vi se till att flickors röster får den plats de förtjänar.

På onsdag antog LIBE-utskottet ett betänkandet om minimistandarder för minoriteter i EU. Jag har arbetat på det här betänkandet som skuggföredragande för min politiska grupp, du kan läsa mer om den här (på engelska).

På torsdag deltog jag i en EU-konferens där vi diskuterade framtiden för internationella valövervakningsuppdrag och hur EU-parlamentet kan stödja dessa processer. Jag fick några bra idéer för min nya rapport  som handlar om konfliktförebyggande åtgärder och medling. Jag tycker att EU behöver arbeta mot militarism och vända blicken mot de åtgärder som är verkligt fredsbevarande: de preventiva och medlande. Vi behöver en feministisk säkerhetspolitik, som sätter mänsklig säkerhet i centrum.