Pressmeddelande: Nationella parlamentsledamöter diskuterar åtgärder mot antiziganismen i Europa

18 October 2018

Den 18 oktober 2018, Bryssel

PRESSMEDDELANDE: Nationella parlamentsledamöter diskuterar åtgärder mot antiziganismen i Europa

Idag deltog nationella parlamentsledamöter från Irland, Tyskland, Grekland, Rumänien, Kroatien, Sverige, Tjeckien, Kosovo, Portugal, Slovenien, Montenegro, Kosovo och Ungern i ett interparlamentariskt möte med EU-parlamentarikerna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) i EU-parlamentet.

Syftet med mötet var att diskutera lösningar till och hur EU:s medlemsstater kan fortsätta arbetet mot den utbredda antiziganismen i Europa, den specifika typen av rasism som riktas mot romer. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) lever 80 % av romerna inom EU i fattigdom på grund av antiziganismen och en av tre romer är offer för trakasserier.

Även representanter från det österrikiska ordförandeskapet, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, EU-kommissionen samt det civila samhället deltog i mötet där rekommendationerna från Soraya Posts betänkande Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism diskuterades.

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ: ”För ett år sedan antog EU-parlamentet min Romarapport som innehåller konkreta rekommendationer och krav på hur vi kan bekämpa antiziganismen i Europa. Jag hoppas att dagens interparlamentariska möte kommer att bli en startpunkt för EU:s medlemsländer – att de börjar agera och ta sitt ansvar på allvar. År 2018 åtnjuter romer i Europa fortfarande inte sina grundläggande rättigheter, detta är oacceptabelt och en skam för EU. Jag kräver varken mer eller mindre för romer än för majoritetssamhället.”

 

Presskontakt

Zeynep Karasin, kommunikationsansvarig

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ

Mejl [email protected]

Mobil +32 493 214 389