Soraya Posten #25: Vi feminister behövs i EU

19 October 2018

Den här veckan deltog nationella parlamentsledamöter från Irland, Tyskland, Grekland, Rumänien, Kroatien, Sverige, Tjeckien, Kosovo, Portugal, Slovenien, Montenegro, Kosovo och Ungern i ett interparlamentariskt möte med EU-parlamentarikerna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) i EU-parlamentet. Även riksdagsledamoten och människorättskämpen Thomas Hammarberg var en av talarna.

Syftet med mötet var att diskutera lösningar till och hur EU:s medlemsstater kan fortsätta arbetet mot den utbredda antiziganismen i Europa, den specifika typen av rasism som riktas mot romer. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) lever 80 % av romerna inom EU i fattigdom på grund av antiziganismen och en av tre romer är offer för trakasserier.

Även representanter från det österrikiska ordförandeskapet, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, EU-kommissionen samt det civila samhället deltog i mötet där rekommendationerna från min Romarapport som antogs av EU-parlamentet förra året diskuterades.

Jag hoppas att denna veckans interparlamentariska möte kommer att bli en startpunkt för EU:s medlemsländer – att de börjar agera och ta sitt ansvar på allvar. År 2018 åtnjuter romer i Europa fortfarande inte sina grundläggande rättigheter, detta är oacceptabelt och en skam för EU. Jag kräver varken mer eller mindre för romer än för majoritetssamhället.

Den här veckan trädde en ny lag i kraft i Ungern, den innebär att hemlösa inte får inte sova i parker och på gator längre, polisen har nu rätt att köra bort människor från gatorna. Detta är ännu ett exempel på den omänskliga politiken som högerextrema regeringar för i Europa. Istället för att bekämpa fattigdom, bekämpar den ungerska regeringen hemlösa människor – att vara fattig är inte ett brott .

Ungerns högerextrema regering stoppade även genusstudier den här veckan – detta är en attack mot akademisk frihet och jämställdhet. Högerextremister prioriterar inte jämställdhetsarbete och respekterar inte allas mänskliga rättigheter  och det är därför vi feminister behövs i EU. Vi feminister försvarar allas mänskliga rättigheterna och är det tydligaste motståndet mot den ökande högerextremismen och nationalismen i Europa.