PRESSMEDDELANDE: EU-parlamentet uppmanar till förbud mot nyfascistiska och nynazistiska grupper i Europa

25 October 2018

Den 25 oktober 2018, Strasbourg  

PRESSMEDDELANDE: EU-parlamentet uppmanar till förbud mot nyfascistiska och nynazistiska grupper i Europa

Idag antog EU-parlamentet resolutionen om det ökande nyfascistiska våldet i Europa. Resolutionen fördömer tydligt nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, våldsamma fysiska attacker, hatpropaganda och demonstrationer i de olika medlemsstaterna och uppmanar EU-kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa hatpropaganda och hatbrott aktivt. Det är första gången sedan 1999 som EU-parlamentet har antagit en resolution om detta ämne.

EU-parlamentet påminner bland annat medlemsstaterna att det redan finns strafflagstiftning, Rådets rambeslut 2008/913/RIF, som utgör en rättslig grund för att införa sanktioner för juridiska personer som offentligt uppmanar till våld eller hat mot en minoritetsgrupp och att medlemsstaterna bör efterleva bestämmelserna i beslutet såsom förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper och andra stiftelser eller sammanslutningar som förhärligar och glorifierar nazism och fascism. EU-parlamentet uppmanar även EU-kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte efterlevt bestämmelserna i rådets rambeslut.

Soraya Post, föredragande för S&D gruppen, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ: ”Äntligen står EU-parlamentet upp mot det växande hatet i Europa, detta är vad jag har kämpat för i flera år. Nyfascistiska och nynazistiska grupper förespråkar, belönar och uppmanar till våld. Dessa organisationer är inte acceptabla i ett demokratiskt samhälle, i ett demokratiskt samhälle ska alla ha rätt att få delta och känna sig trygga. Europas historia har visat oss vad dessa organisationer är kapabla till, vi kan inte låta detta ske igen. Det är verkligen dags att EU:s medlemsstater förbjuder nyfascistiska och nynazistiska grupper.”

Bakgrund:

Det var vänstergruppen i EU-parlamentet som tog initiav till den här resolutionen efter att EU-parlamentarikern Eleonora Forenza och hennes assistent blev angripna av personer från  det nyfascistiska partiet CasaPound under en antifascistisk och antirasistisk demonstration i Bari, Italien. Föredragande för Vänstergruppen (GUE/NGL) Eleonora Forenza, för de gröna Ana Miranda (G/EFA) och Soraya Post för den socialdemokratiska gruppen (S&D) kom samman och skrev ett första utkast till en resolution.

Soraya Post ville även att de andra demokratiska krafterna i EU-parlamentet skulle stödja denna resolution och har varit den drivande parten i förhandlingarna med Europeiska folkpartiets grupp (EPP) och liberalerna (ALDE) för att få fram en gemensam resolution eftersom nyfascistiska och nynazistiska grupper utgör ett hot mot demokratin och kräver samarbete över partigränserna. Soraya Post har arbetat för ett förbud mot nazistiska organisationer under flera år, både i Sverige och på EU-nivå.

Resolution om det ökande nyfascistiska våldet i Europa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2018-0481+0+DOC+XML+V0//SV

 

 

Presskontakt

Zeynep Karasin, kommunikationsansvarig

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ

Mejl [email protected]