Soraya Posten #26: Äntligen!

26 October 2018

Den här veckan antog EU-parlamentet i plenarsession resolutionen om det ökande nyfascistiska våldet i Europa. Jag har varit föredragande för min politiska grupp och skrivit delar av den här resolutionen och jag har även varit en drivande kraft i förhandlingarna med de andra politiska partierna för att få fram en gemensam resolution eftersom nyfascistiska och nynazistiska grupper utgör ett hot mot demokratin och kräver samarbete över partigränserna

Jag är så glad över att EU-parlamentet äntligen står upp mot det växande hatet i Europa, detta är vad jag har kämpat för i flera år både i Sverige och inom EU. Nyfascistiska och nynazistiska grupper förespråkar, belönar och uppmanar till våld. Dessa organisationer är inte acceptabla i ett demokratiskt samhälle, i ett demokratiskt samhälle ska alla ha rätt att få delta och känna sig trygga. Europas historia har visat oss vad dessa organisationer är kapabla till, vi kan inte låta detta ske igen. Det är verkligen dags att EU:s medlemsstater förbjuder nyfascistiska och nynazistiska grupper.

Den antagna resolutionen fördömer tydligt nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, våldsamma fysiska attacker, hatpropaganda och demonstrationer i de olika medlemsstaterna och uppmanar EU-kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa hatpropaganda och hatbrott aktivt. Den uppmanar även till förbud mot nyfascistiska och nynazistiska grupper i Europa. Det är första gången sedan 1999 som EU-parlamentet har antagit en resolution om detta ämne. Du kan läsa hela resolutionen på EU-parlamentets hemsida här.

Under plenarsessionen i Strasbourg röstade vi även om andra viktiga frågor. Med en stor majoritet röstade EU-parlamentet ja till ett lagförslag om att förbjuda försäljningen av en mängd plastprodukter för engångsbruk. Detta är ett viktigt steg för att skydda våra hav och natur. Vi röstade även om Facebook-Cambridge Analytica-skandalen och uppmanade EU:s nätsäkerhetsbyrå och Europeiska dataskyddsstyrelsen att göra en fullständig granskning av Facebook för att se om Facebook har följt och följer EU:s dataskyddsregler.