Debatt: Djup oro i EU-parlamentet om normalisering av nazism

31 October 2018

DEN HÄR ARTIKELN PUBLICERADES FÖRST I DALA-DEMOKRATEN DEN 30 OKTOBER 2018 

Oro i EU-parlamentet

EU-parlamentet antog förra veckan resolutionen om det ökande nyfascistiska våldet i Europa. Jag har varit föredragande för min politiska grupp för den här resolutionen och varit en drivande kraft i förhandlingarna med de andra politiska partierna för att få fram en gemensam resolution eftersom arbetet mot fascism och nazism kräver samarbete över partigränserna – det kräver ett åtagande från alla demokratiska krafter.

Vi i EU-parlamentet ser med djup oro på den ökande normaliseringen av fascism, rasism, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans inom EU. Det brutala mordet på hbtq-aktivisten Zak Kostopoulos i centrala Aten är ett av de senaste exemplen. Ett annat exempel är attacken mot EU-parlamentariker Eleonora Forenza och hennes assistent som blev angripna av anhängare till det nyfascistiska partiet CasaPound under en antifascistisk och antirasistisk demonstration i Bari, Italien.

Under Almedalen fick vi i Sverige bevittna vad som hände när NMR fick tillstånd att hålla torgmöten. NMR:s närvaro fick RFSL ungdom att ställa in sitt deltagande i Almedalen, de kände sig inte trygga vilket är fullt förståeligt då NMR:s ledare har dömts för hattack mot en gayvänlig schlagerfest och NMR är en organisation som sprider HBTQ-hatisk propaganda. Flera av NMR:s anhängare har blivit dömda för våldsamma attacker mot civila och polisen.

Ideologier som fascism och nazism bygger på demokratiförakt, auktoritärt ledarskap, den starkes rätt och våld. Dessa ideologier är mot demokrati som koncept då de inte vill att den politiska makten i ett land ska utgå från dess medborgare via allmänna och fria val. Nazismen bygger dessutom på ett antisemitisk och rasistiskt tankesätt, eftersom den delar upp människor i olika grupper, och anser att vissa folkslag är mer värda än andra. Nyfascistiska och nynazistiska grupper förespråkar, belönar och uppmanar till våld. De sprider hatpropaganda och uppmanar sina anhängare att använda våld mot ”de andra” – de som inte passar in i deras ideologi. Det kan vara politiska motståndare såsom feminister, hbtqi-personer, etniska och religiösa minoriteter, migranter och personer med funktionsvariationer. Dessa grupper och deras ideologier är inte acceptabla i ett demokratiskt samhälle, för i ett demokratiskt samhälle ska alla ha rätt att få delta och känna sig trygga. I ett demokratiskt samhälle är alla människor lika värda och ska ha samma rättigheter.

Europas historia har visat oss vad dessa organisationer är kapabla till och vi kan aldrig låta detta ske igen. Vi måste stå upp mot normaliseringen av hat tillsammans och därför är EU-parlamentets resolution om det ökande nyfascistiska våldet i Europa ett viktigt steg i rätt riktning. Det är första gången sedan 1999 som EU-parlamentet har antagit en re
solution om detta ämne.

Jag är glad att vi i EU-parlamentet fördömer skarpt nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, psykiska våld, våldsamma fysiska attacker och demonstrationer i olika EU-medlemsstater. Men jag är ännu gladare att vi i EU-parlamentet påminner medlemsstaterna att det redan finns strafflagstiftning, Rådets rambeslut 2008/913/RIF, som utgör en rättslig grund för att införa sanktioner för juridiska personer som offentligt uppmanar till våld eller hat mot en minoritetsgrupp och att vi äntligen uppmanar medlemsstater att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper.

Nu är det upp till medlemsstaterna att genomföra detta och visa att de värnar om vår demokrati.

Soraya Post EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ