Soraya Posten #27: Kanada, EU och Afrika – kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

9 November 2018

Förra veckan var jag på delegationsresa i Kanada med mina kollegor från EU-parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter (DROI) för att ta reda på mer om situationen för Kanadas ursprungsbefolkning. Ett av våra möten var med Native Women’s Association of Canada (NWAC) där vi pratade om situationen för kvinnor och flickor från Kanadas ursprungsbefolkning. Dessa kvinnor lever i en mycket utsatt situation, det finns till exempel en mycket större risk för dessa kvinnor att bli mördade än de övriga invånarna i Kanada. Detta uppmärksammades i en undersökning som genomfördes av NWAC år 2016. Orsakerna är för det mesta våld i nära relationer, människohandel för prostitution samt rasism.

Sedan 2016 har Kanada upprättat en sannings- och försoningskommission som arbetar för att förbättra levnadsstandarden för kvinnor och flickor från ursprungsbefolkningen. NWAC arbetar för att säkra de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna för kvinnor och flickor från ursprungsbefolkningen. Jag såg många likheter mellan situationen för kvinnorna från Kanadas ursprungsbefolkning och situationen för romska kvinnor som lever i Europa – båda grupperna nekas sina mänskliga rättigheter för att de är kvinnor och för att de är minoriteter. Jag diskuterade med NWAC hur vi kan med konkreta handlingar förbättra denna situation och hur vi kan stödja varandra i vår gemensamma kamp för kvinnors rättigheter.

Den här veckan var jag tillbaka i EU-parlamentet i Bryssel. På onsdag anordnade jag  tillsamman med ledamoten Cornelia Ernst och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter en konferens om hur vi bör bekämpa våld mot kvinnor. Dubravka Šimonović, som är FN:s specialrapportör om våld mot kvinnor, presenterade sin senaste studie som handlar om våld mot kvinnliga politiker. Våld mot kvinnor är  ett globalt folkhälso- och säkerhetsproblem och förebyggandet av våld måste bli en prioritet för alla politiker och regeringar. Våld ska aldrig accepteras i någon form!

Det har gått ett år sedan #metoo-uppropen i Sverige och det har fortfarande inte skett en genomgripande politisk reform. Därför gör vi i Feministiskt Initiativ den 8 november till en nationell minnesdag och dedicerar hela månaden november till att minnas, hedra och visa uppskattning för de många metoo-uppropen. Här kan du läsa mer och skriva under för livsviktig metoo-politik.

Den här veckan anordnade även min politiska grupp i EU-parlamentet Afrikaveckan. I min panel diskuterade vi hur EU ska förhindra att människor hamnar i slavliknande förhållanden som till exempel tvångsarbete eller tvångsäktenskap i Afrika och Europa. Miljoner människor uppskattas idag att leva i modernt slaveri, mer än 70 % av offren är kvinnor och flickor. Vi måste bekämpa denna fruktansvärda situation tillsammans och med intersektionella feministiska lösningar. Modernt slaveri är en grov kränkning av den mänskliga värdigheten och grundläggande mänskliga rättigheter. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och alla stater måste ta sitt ansvar för att stoppa modernt slaveri och hjälpa offren.