Soraya Posten #29: EU-val 2019

23 November 2018

Den här veckan var medlemmar från Feministiskt initiativ var på besök i Europaparlamentet. Vi pratade om det kommande EU-valet som kommer att äga rum den 26 maj 2019 och hur vi feminister är det tydligaste motståndet mot den ökande nationalismen i EU.

Genom att rösta i EU-valet väljer du vilket parti som ska representera dig i EU-parlamentet. Det är särskilt viktigt att rösta den här gången med tanke på den ökande högerextremismen och nationalismen i Europa. Dessa partier är ett hot mot vår demokrati, de tror inte på allas lika värde. De vill stänga EU:s gränser och inte hjälpa migranter och etniska och religiösa minoriteter – de vill inte skydda HBTQ-personers och kvinnors rättigheter samt vår miljö och natur.

Vi feminister och anti-rasister arbetar aktivt för att skydda vår demokrati och natur samt för alla människors lika värde och rätt. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna för alla. Alla människor är lika mycket värda. Det spelar ingen roll vad du har för religion, sexuell läggning eller vilket land du kommer ifrån. Ingen ska bli diskriminerad. Ingen ska behandlas sämre än någon annan. Detta är vad Feministiskt initiativ  har arbetat för i EU-parlamentet sedan jag blev invald 2014 och kommer att fortsätta att arbeta med.

Vi som tror på allas lika värde måste stå upp och rösta i EU-valet nästa år. Feministisk och anti-rasistisk organisering behövs i Europa!