Soraya Posten #30: FUN Europe, Feminists United Network Europe

3 December 2018

Fredagen den 30 november  samlades feminister från hela Europa i Bryssel och bildade FUN Europe, Feminists United Network Europe, under parollen Europe Needs Feminism. Medlemmar i nätverket består av feministiska politiska partier och feministiska civilorganisationer från olika EU-länder. Nuvarande medlemmar är från Sverige, Danmark, Tyskland, Rumänien, Spanien, Finland, Polen och Italien. Medlemmarna kommer att stödja varandra och delta i gemensamma aktiviteter, bland annat inför EU-valet. Nu ska medlemmarna arbeta fram en gemensam politisk plattform att driva i EU-valet. Feministiskt initiativ från Sverige blev utsett till nätverkets koordinator.

Vi feminister är det tydligaste motståndet mot den ökande högerextremismen och nationalismen i Europa. Dessa grupper utgör ett hot mot vår demokrati, de tror inte på allas lika värde. De vill stänga EU:s gränser, inte hjälpa migranter och minoriteter samt hotar HBTQ-personers och kvinnors rättigheter. Vi feminister och anti-rasister måste organisera oss mot dessa odemokratiska krafter och stå upp för och skydda vår demokrati och alla människors lika värde och rättigheter!

Feministisk och anti-rasistisk organisering behövs i Europa på alla områden. Feministisk politik har lösningarna till de stora utmaningarna som Europa står inför såsom klimatkrisen och mäns våld mot kvinnor samt den alltmer eskalerande militära upprustningen. Tillsammans med de övriga feministiska partierna i Europa vill vi i Feministiskt initiativ verka för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU enligt svensk modell, exempelvis för rätten till abort och en samtyckeslagstiftning.

Läs mer i pressmeddelandet från Feministiskt Initiativ: Nytt feministiskt nätverk i Europa (svenska och engelska)

Artikel i Europaportalen: Feminister vill bekämpa nationalism i EU-val