Alla har rätt till ett liv utan våld!

18 January 2019

Den här veckan var det fullt fart igen under årets första plenarsession i EU-parlamentet i Strasbourg. Vi debatterade och röstade om en mängd olika och viktiga frågor.

EU-parlamentet antog bland annat vår rapport (du kan läsa den här) om den Europeiska socialfonden+ (ESF+). Vi var många föredragande och skuggföredragande från de olika utskotten som har arbetat för göra ESF+ bättre. ESF+ är EU:s viktigaste verktyg för att investera i människor. Fonden ska främja sysselsättning, social delaktighet, hjälpa människor att få jobb eller ett bättre jobb, se till att mindre gynnade personer kommer in i samhället och ge alla rättvisare förutsättningar.

Jag har varit föredragande för LIBE-utskottets yttrande, det är första gången LIBE-utskottet har kunnat säga till om ESF+ tack vare intensivt lobbande från mig. Jag har fått igenom mina förslag om att ESF+ måste fokusera på fattigdomsbekämpning med särskilt fokus på hemlösa personer och barn. Samt mitt förslag om att jämställdhetsaspekten mellan kvinnor och män bör beaktas i alla dimensioner och i alla stadier av planeringen och genomförandet av ESF+. Nästa steg är förhandlingar med EU-kommissionen och EU:s medlemsländerna.

Tyvärr antog EU-parlamentet ett nytt handelsavtal med Marocko som även omfattar det ockuperade Västsahara. Jag röstade självklart mot det här avtalet. Både FN och EU-domstolen har flera gånger slagit fast att endast Västsahara kan förhandla om handelsavtal som rör tillgångarna i landet och det västsahariska folket har inte gett sitt samtycke för att Västsahara ska inkluderas i det här avtalet mellan EU och ockupationsmakten Marocko. Rätten till självbestämmande och avkolonisering handlar också om rätten att råda över naturen och dess resurser, oavsett var det sker.

EU-parlamentet antog även en rapport som kräver mer insyn i EU:s lagstiftningsprocess speciellt när det kommer till rådet och dess förberedande organs arbete. Allmänheten och medier har rätt till information och öppenhet, detta är grundförutsättning för en demokrati. Vi röstade också för ett utkast till ny lag som innebär att EU-länder som hotar rättsstatsprincipen kommer att kunna förlora EU-pengar.

Jag visade tillsammans med en grupp andra ledamöter mitt stöd till räddningsfartyget Open Arms som har stoppats i Spanien, de får inte fortsätta sin räddningsverksamhet: att rädda flyktingar och migranter i nöd i Medelhavet. Vi krävde att Open Arms ska få fortsätta sin verksamhet omedelbart – att rädda liv är inte olagligt!

Jag deltog i en manifestation i Europaparlamentet för att visa vårt stöd till kvinnorna och den feministiska rörelsen i Spanien. Det högerextremistiska partiet Vox har blivit stödparti i Andalusien och vill nu ändra och försvaga lagarna i Spanien om könsrelaterat våld. Detta är typiskt högextrema partier. De prioriterar inte jämställdhetsarbete, de attackerar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, de vill bestämma över kvinnors kroppar. De vill ta bort kvinnors rättigheter. Men vi kommer aldrig låta dem göra det! Vi feminister är det tydligaste motståndet mot den ökande rasismen, högerextremismen och nationalismen. Det är vi som står upp och skyddar vår demokrati, rättsstaten och allas lika värde och rätt. Vi kommer att fortsätta att kämpa för och skydda allas mänskliga rättigheter.

Imorgon den 19 januari arrangeras för tredje året i rad Women’s March Stockholm och vi i Feministiskt initiativ är självklart med! Kom med oss och stå upp för alla kvinnors rätt till ett liv utan våld. Bli en del av den feministiska och anti-rasistiska organiseringen som Sverige, Europa och världen behöver.