Soraya Posten #34: Mänsklig säkerhet nu!

25 January 2019

Den här veckan hade vi en hearing i EU-parlamentet om säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter. Jag tog initiativet till den här hearingen för att jag tycker att EU måste ändra sin säkerhetsagenda så att den inbegriper mänsklig säkerhet och förebyggande av könsbaserat våld som en prioritet. Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Det är dags att EU tar sitt ansvar på allvar och arbetar aktivt med att stoppa våld mot kvinnor.