Concerning President Jean-Claude Juncker’s statement on the occasion of Holocaust Remembrance Day 2019

28 January 2019

ENGLISH 

Concerning President Jean-Claude Juncker’s statement on the occasion of Holocaust Remembrance Day 2019

Soraya Post, Member of the European Parliament, The Feminist Initiative from Sweden:

 “I am sad and disappointed that Jean-Claude Juncker once again only mentions the Jewish victims of the Holocaust in his statement on the Holocaust Remembrance Day 2019. Once again he fails to be inclusive, fails to take responsibility and fails to remember all the victims of the Holocaust. This is the 4th year that I am reminding him of this issue.

 As the President of the European Commission Jean-Claude Juncker has to protect the rights of all the inhabitants of Europe and the European Union’s fundamental values such as equality. He should not deny the Roma people to be a part of the history of Europe, we need to build a common European history together. He should not deny survivors and their families the right to be remembered.    

6 million Jewish people were murdered by the Nazis during the Holocaust, two-thirds of the Jewish population in Europe. However, there were also other groups – based on their ethnicity, on their beliefs or on sexual orientations – that were persecuted, tortured, imprisoned and murdered by the Nazis. Roma people were the second-largest group of people killed because of their ethnicity during the Holocaust; around 500 000 – 1 million Roma people were killed by the Nazis. Other groups of victims were people with mental or physical disabilities, LGBTI-people, communists, trade unionists, Jehovah’s Witnesses, anarchists, political opponents and other resistance activists. All victims faced the same suffering, the same fate and the same ending by the same perpetrator.

On International Holocaust Remembrance Day, 27 January, we should remember and honour all the people that were murdered by the Nazis during the Holocaust and reinstate our commitment to fight anti-Semitism, anti-Gypsyism, racism, homophobia and all other forms of intolerance. We must not stay silent and indifferent, raising our voices is not only the right thing to do but our joint responsibility as well. We cannot forget what happened seven decades ago and we cannot let hate dominate Europe again.”

SWEDISH

Angående kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers uttalande på 2019 års minnesdag med anledning av förintelsen

 Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ:

 “Jag är ledsen och besviken över att Jean-Claude Juncker ännu en gång bara nämner förintelsens judiska offer i sitt uttalande på 2019 års minnesdag med anledning av förintelsen. Ännu en gång misslyckas Juncker med att vara inkluderande, misslyckas med att ta sitt ansvar och misslyckas med att komma ihåg alla förintelsens offer. Det här är det fjärde året som jag påminner honom om det här problemet.

Som kommissionens ordförande måste Jean-Claude Juncker  skydda alla EU:s invånares rättigheter samt EU:s grundläggande värderingar som jämlikhet. Han borde inte förneka romerna rätten till att vara en del av Europas historia, vi måste utveckla vår gemensamma europeiska historia tillsammans. Han borde inte förneka överlevande och deras familjer rätten till att bli ihågkomna.

Sex miljoner judar mördades av nazisterna under förintelsen, två tredjedelar av den judiska befolkningen i Europa. Men det fanns också andra grupper som förföljdes, torterades, fängslades och mördades av nazisterna på grund av sin etnicitet, tro eller sexuella läggning. Romer var den näst största gruppen som mördades under förintelsen; omkring 500 000 – 1 miljon romer dödades av nazisterna. Andra grupper var personer med psykiska eller fysiska funktionsvariationer, HBTQ-personer, kommunister, fackföreningsmedlemmar, Jehovas vittnen, anarkister, politiska motståndare och andra motståndsaktivister. Alla offer mötte samma lidande, samma öde och samma slut av samma förövare.

På Internationella minnesdagen för förintelsens offer, den 27 januari, bör vi minnas och hedra alla människor som mördades av nazisterna under förintelsen. Vi bör stärka vårt engagemang för att bekämpa antisemitism, anti-ziganism, rasism, homofobi och alla former av intolerans.  Vi får inte vara tysta och likgiltiga mot detta hat, att höja våra röster är inte bara det rätta att göra, det är vårt gemensamma ansvar. Vi får inte glömma historien och inte låta hatet dominera Europa igen.”