Soraya Posten #36: Tack för förtroendet!

10 February 2019

Den här helgen hade Feministiskt initiativ en helt magisk kongresshelg i vackra Sundsvall. Det ger mig så mycket energi och värme att få träffa alla fantastiska Fi:or och utbyta idéer och visioner om en feministisk värld. Vi har diskuterat och beslutat om vår alldeles fantastiska politik, där människan står i centrum. Vår politik står upp för att stärka demokratin och rättsstatsprincipen. Vår politik står upp för alla människors lika rättigheter och värdighet.

Jag är otroligt hedrad över att toppa Fi:s lista till EU-valet tillsammans med bästa Stina Svensson. Under min tid i Europaparlamentet har jag lyckats föra upp mänskliga rättigheter högst på agendan i Europaparlamentet, bland annat genom att bilda ett parlamentariskt nätverk mot rasism samt initierat och drivit igenom införandet av en årlig roma-vecka i Europaparlamentet.

Jag är stolt över att ha fått EU att erkänna antiziganism som särskild form av rasism mot romer, fått igenom en resolution om förbud av nazistiska och fascistiska organisationer och gjort EU:s utrikespolitik mer feministisk under den gångna mandatperioden. Det finns mycket att göra, och jag vill fortsätta arbeta för ett feministisk, socialt jämlikt och klimatvänligt EU.

Efter fem år i parlamentet är jag ännu mer övertygad om att vi måste förbättra själva EU, och EU-institutionerna. EU är ett fredsprojekt och vi ska använda vårt samarbete till att stärka och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Vi ska också se till att institutionerna arbetar mer effektivt, rättssäkert och miljövänligt. Jag har stöttat och kommer även att fortsätta stötta de anställdas #MetooEP-upprop i Europaparlamentet. Ingen ska bli utsatt för våld eller sexuella trakasserier, det parlamentariska arbetet ska vara rättssäkert för alla. En annan viktig insats är att sluta med EU-parlamentets månadsvisa flytt till Strasbourg, då sparar vi tid, pengar och skyddar miljö och klimat.

Feministiskt initiativ siktar på att få minst två mandat i det kommande EU-valet. Det behövs fler feminister i Europaparlamentet. Vi ser hur nationalism, högerextremism och sexism breder ut sig inom EU vilket drabbar många kvinnor, barn och minoritetsgrupper hårt. Vi feminister är motkraften till dessa mörka krafter, det är vi som uppmärksammar och skyddar allas lika värde och vi är ett av få partier som aktivt motarbetar nationalismen och högerextremismen på våra gator och torg och även i våra parlament.

Våra prioriterade frågor i EU-valet stärker kvinnors rättigheter och motverkar alla former av diskriminering. Det är dags att öppna upp EU:s gränser och sätta klimatet, jämställdheten, asylrätten och antirasismen i centrum för det politiska arbetet. När andra vill bygga arméer och inskränka de mänskliga rättigheterna sätter vi social rättvisa, global solidaritet och klimat i fokus. EU är ett fredsprojekt och ska inte militariseras, EU ska inte ha någon egen armé.

Vi vill att naturen ska respekteras och att klimatarbetet sätter planetens välmående i fokus: nu får det vara slut med denna sanslösa exploatering av jordens resurser. Vi ser att asylrätten är satt ur spel och kvinnor från hela världen utnyttjas i otryggt hemarbete och i brutalt sexslaveri. Vi vill att de resurser som läggs på EU:s gränsbevakning omprioriteras till att rädda liv på Medelhavet och skapa säkra vägar till EU. Vi kommer trappa upp arbetet för kvinnors rätt till sina egna kroppar och driva frågan om att medlemsstaterna snarast inför en samtyckeslag enligt svensk modell.

Vi måste stå upp för att människor och natur ska samverka i harmoni och respekt, vi måste sluta exploatera varandra och vår enda planet. Jag vill dela med er mitt favorituttryck som alltid följer med mig i mitt arbete:

Det finns bara en rasmänniskan

Det finns bara en religionkärleken

Det finns bara en värld – eller ingen värld alls

Jag vill passa på att tacka Fi Sundsvall som var värd för vår kongress. Och även tacka alla Fi:or för förtroendet, nu ser vi till att vi blir fler feminister i Europaparlamentet!

 

 

 

Den här artikeln publicerades först i Feministiskt Perspektiv.