Soraya Posten #39: EU-parlamentet antog min rapport!

15 March 2019

Den här veckan var jag i Europaparlamentet i Strasbourg för plenarsammanträde. Som vanligt debatterade vi och röstade om många olika frågor. Europaparlamentet antog även min rapport  som handlar om hur  EU kan utveckla och stärka sin kapacitet för konfliktförebyggande arbete och medling. Som föredragande för den här rapporten har jag krävt att EU tar sitt ansvar för att motverka konflikter och arbetar för fred genom en feministisk säkerhetspolitik, som sätter fred, samarbete, genusperspektiv på alla aktiviteter och kvinnors deltagande i centrum. Rapporten vill även att det civila samhällets organisationer, särskilt de som är specialiserade på kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter för minoritetsgrupper, ska aktivt och meningsfullt få delta när EU fastställer och genomför program och politik för fred, säkerhet och medling. Läs gärna vidare i mitt pressmeddelande.