Europaparlamentet anordnar för fjärde året i rad romaveckan

18 March 2019

den 18 mars 2019, Bryssel

Den fjärde romaveckan kommer att äga rum i Europaparlamentet från den 18 mars fram till den 21 mars och sammanfaller med den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt Initiativ är initiativtagare till den årliga romaveckan i Europaparlamentet och kommer i år att vara värd för konferensen Creating Trust through Uncovering and Recognising the Truth:  Advancing Recognition and Remedy for anti-Gypsyism – där en studie om att inrätta sannings- och försoningskommissioner (på nationell- och EU-nivå) om antiziganismen i Europa kommer att presenteras och diskuteras. Detta är ett av kraven från Soraya Post Romarapport som antogs med stor majoritet av Europaparlamentet hösten 2017.

Den årliga romaveckan i Europaparlamentet är ett tillfälle för experter, aktivister och politiker från Europa att utbyta idéer och utveckla strategier för att bekämpa antiziganismen, den specifika typen av rasism som riktas mot romer. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) lever 80 % av romerna i EU i fattigdom och en av tre romer är offer för trakasserier på grund av den utspridda antiziganismen.

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt Initiativ säger:

”Under romaveckan 2019 vill jag prata om vikten av sannings- och försoningsprocesser. Dessa processer är avgörande för att bekämpa antiziganismen. I århundraden har Europa blundat inför den inhumana behandlingen av romer: slaveri, förnekandet av bosättning, systemiska mord under andra världskriget, tvångssterilisering av kvinnor, utbildningssegregering, övergrepp från polis och myndigheter, förnekande av medborgarskap, romska barn som sätts på institution och hatbrott är bara några chockerande exempel – allt detta saknas nästan fullständigt från våra historieböcker. Vi måste starta en process tillsammans för att visa sanningen, vår gemensamma historia och nuvarande situation. Vi måste avslöja och erkänna de grymheter som romer har utsatts för historiskt, och vi måste erkänna romernas bidrag till Europa. Vi måste prata med varandra och börja bygga broar så att vi kan skapa en bättre framtid för alla.”

Romaveckan, agenda https://www.ardi-ep.eu/roma-week-2019/

Konferens om sannings- och försoningskommission, agenda https://feministinitiative.eu/2019/03/14/creating-trust-through-uncovering-and-recognising-the-truth-advancing-recognition-and-remedy-for-anti-gypsyism/  

Presskontakt

Zeynep Karasin, kommunikationsansvarig

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt Initiativ

Mejl [email protected]