Soraya Posten #40: Romavecka i Europaparlamentet!

22 March 2019

Den här veckan var det den årliga romaveckan i Europaparlamentet som jag har tagit initiativ till. Det är ett tillfälle för experter, aktivister och politiker från Europa att utbyta idéer och utveckla strategier för att bekämpa antiziganismen, den specifika typen av rasism som riktas mot romer. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) lever 80 % av romerna i EU i fattigdom och en av tre romer är offer för trakasserier på grund av den utspridda antiziganismen.

Jag organiserade konferensen: Creating Trust through Uncovering and Recognising the Truth: Advancing Recognition and Remedy for anti-Gypsyism – där en studie om att inrätta sannings- och försoningskommissioner (på nationell- och EU-nivå) om antiziganismen i Europa presenterades och diskuterades.

Sannings- och försoningsprocesser är avgörande för att bekämpa antiziganismen. I århundraden har Europa blundat inför den inhumana behandlingen av romer: slaveri, förnekandet av bosättning, systemiska mord under andra världskriget, tvångssterilisering av kvinnor, utbildningssegregering, övergrepp från polis och myndigheter, förnekande av medborgarskap, romska barn som sätts på institution och hatbrott är bara några chockerande exempel – allt detta saknas nästan fullständigt från våra historieböcker.

Vi måste starta en process tillsammans för att visa sanningen, vår gemensamma historia och nuvarande situation. Vi måste avslöja och erkänna de grymheter som romer har utsatts för historiskt, och vi måste erkänna romernas bidrag till Europa. Vi måste prata med varandra och börja bygga broar så att vi kan skapa en bättre framtid för alla.