INTERNATIONELLA ROMADAGEN

8 April 2019

Den internationella Romadagen, 8 april, är ett tillfälle att fira den romska kulturen och ett tillfälle att öka medvetenheten om antiziganismen, den specifika typen av rasism som riktas mot romer.

Under min tid i EU-parlamentet har jag arbetat aktivt mot antiziganismen och för att se till att alla EU:s medlemsländer tar sitt ansvar bland annat genom min Romarapport. Jag har lyckats få in mina förslag för fattigdomsbekämpning i EU-parlamentets rapport om den Europeiska socialfonden+ som är en del av EU:s långtidsbudget för 2021-2027.

Jag börjar nu se en väldigt liten förbättring av romernas situation i EU men vi har en lång väg att gå. Jag kräver varken mer eller mindre för romer än för majoritetssamhället. Jag vill att romer ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter inom EU och nå sin fulla potential, precis som alla andra.