Soraya Post

SVENSKA

Jag har mångårig erfarenhet av arbete som MR-strateg med fokus på romers rättigheter i Sverige och Europa. Genom mitt aktivistiska arbete har jag enat romska kvinnor i flera olika europeiska forum. Därmed har jag suttit som sakkunnig och expert i allt från EU-kommissionen till Länsstyrelsen. Mänskliga rättigheter borde genomsyra all politik och jag har drivit MR på hög internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), EU-parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency).

Med mänskliga rättigheter och demokrati ska vi bygga en inkluderande politik för alla människors lika värde. Men vi i F! ska tillsammans välja vår politik och jag är ett verktyg för att föra ut den.

I EU-parlamentet är jag medlem i gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D), den nästa största politiska gruppen bestående av 189 ledamöter. I S&D gruppen är jag talesperson för Romafrågor och koordinator för DROI underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU.

Jag är ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och ersättare i utskottet för utrikesfrågor (AFET). Jag är också medlem i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika (DCAM).

Jag är även initiativtagare och ansvarig parlamentariker för ARDI (Anti-Racism and Diversity Intergroup) som är en intern grupp av parlamentariker som fokuserar på antirasism och mångfaldsfrågor.

 

ENGLISH

Soraya Post is a Roma activist and the first Member of the European Parliament from an ideologically anti-racist and feminist party – The Feminist Initiative from Sweden. She is the first Roma person in Sweden to stand as a candidate for a political party. She founded the International Roma Women’s Network, and is a co-founder of the European Roma and Travellers Forum. She is also a former Human Rights Strategist at the Region Västra Götaland.

Since entering the European Parliament in 2014, Soraya has been a champion of human rights. She is a member of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D), the leading centre-left political group in the European Parliament and the second largest, with 189 members from all 28 EU countries. In the S&D group Soraya is the coordinator of the subcommittee on Human Rights (DROI) and the spokesperson on Roma issues.

Soraya is member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and substitute in the Committee on Foreign Affairs (AFET). She is also part of the delegation for relations with the countries of Central America. She is the chair of the European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI) and member of the Disability and LGBTI Rights Intergroups.