Soraya Post

SVENSKA

Jag har mångårig erfarenhet av arbete som MR-strateg med fokus på romers rättigheter i Sverige och Europa. Genom mitt aktivistiska arbete har jag enat romska kvinnor i flera olika europeiska forum. Därmed har jag suttit som sakkunnig och expert i allt från EU-kommissionen till Länsstyrelsen. Mänskliga rättigheter borde genomsyra all politik och jag har drivit MR på hög internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), EU-parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency).

Med mänskliga rättigheter och demokrati ska vi bygga en inkluderande politik för alla människors lika värde. Men vi i F! ska tillsammans välja vår politik och jag är ett verktyg för att föra ut den.

I EU-parlamentet är jag medlem i gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D), den nästa största politiska gruppen bestående av 189 ledamöter. I S&D gruppen är jag talesperson för Romafrågor och koordinator för DROI underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU.

Jag är ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE), underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU (DROI) och ersättare i utskottet för utrikesfrågor (AFET). Jag är också medlem i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika (DCAM).

Jag är även medorförande för ARDI (Anti-Racism and Diversity Intergroup) som är en intern grupp av parlamentariker som fokuserar på antirasism och mångfaldsfrågor.

Jag är aktiv medlem i den interna gruppen för HBTQIA(+) personers rättigheter, den interna gruppen för frågor som berör personer med funktionsvariationer samt stödjer också den interna gruppen för barns rättigheter.

 

ENGLISH

Soraya Post is a Roma activist and the first Member of the European Parliament from an ideologically anti-racist and feminist party – the Feminist Initiative from Sweden. She is the first Roma person in Sweden to stand as a candidate for a political party. Soraya has founded the International Roma Women’s Network, and is a co-founder of the European Roma and Travellers Forum. Before being elected as MEP she was working as a Human Rights Strategist at the Region Västra Götaland.

Since entering the European Parliament in 2014, Soraya has been a champion of human rights. She is a member of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D group, in the European Parliament and the group’s coordinator in the subcommittee on Human Rights (DROI) and its spokesperson on Roma issues.

Soraya is member of committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and subcommittee on Human Rights (DROI) and substitute in the committee on Foreign Affairs (AFET).  She is one of the co-chairs of the European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI) and member of the Disability and LGBTI Rights Intergroups.