Underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)

DROI är ett underutskott till utskottet för utrikespolitik (AFET). Till underutskottets främsta uppgifter hör alla frågor som rör mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden, och dess geografiska räckvidd sträcker sig till länder utanför EU.

DROI:s främsta mål är att se till att de mänskliga rättigheterna får en framträdande plats i EU:s utrikespolitik och att de integreras i alla politikområden.

Vi strävar också efter att så snabbt som möjligt reagera på människorättskränkningar runt om i världen och ge en röst åt de värst drabbade.