Politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Här hittar du Feministiskt Initiativs valplattform 2018. 

Här hittar du mer information om vår feministiska politik för EU.

Here you can find more information about the Feminist Initiative’s EU policies – please note that this is not the full program (the full program is in translation) – click here http://feministinitiative.eu/assets/uploads/2018/05/english-program.pdf