Politik

Feministiskt initiativ vill se en jämställd, jämlik och hållbar värld. 2014 skrev vi historia när vi för första gången tog plats i Europaparlamentet. Vår paroll var: ut med rasisterna – in med feministerna! Under mandatperioden har vi satt de mänskliga rättigheterna högst upp på den politiska agendan. Vi har lyft kvinnors, flyktingars och minoriteters rättigheter. Vi har kämpat för fred och hållbarhet, mot våld, militarism, rasism och nationalism.