Arbetet mot antiziganismen

Soraya Post är initiativtagare till två resolutioner om antiziganism (den specifika typen av rasism som riktas mot romerna) i EU-parlamentet:

  • April 2015: Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget
  • Oktober 2017: Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism

Den här resolutionen är baserad på Sorayas Romarapport, som fokuserar på många områden från bekämpande av antiziganism i hela EU, till att uppmana EU-kommissionen att bedöma program och medel, som ska gå till inkludering av romer i medlemsländerna, och bygger på principerna om antidiskriminering och delaktighet.

Sorayas politiska grupp i EU-parlamentet, S&D gruppen, har också publicerat en ny broschyr om arbetet mot antiziganismen. Du kan läsa den engelska versionen här: The milestones in our fight against anti-gypsism